ΤΕΛΩΝEΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διεκπεραιώνουμε τελωνειακές διαδικασίες σε φορτία εισαγωγής και εξαγωγής, εισαγωγών περιορισμένου χρόνου, και αποθηκών αποταμίευσης, είτε τα φορτία είναι θαλάσσια είτε αεροπορικά.

Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι διεκπεραιώνονται οι τελωνειακές διαδικασίες για όλα τα φορτία που μας έχουν ανατεθεί και να παραδίδονται στον πελάτη το συντομότερο δυνατό. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, κανονίζουμε όλα τα έγγραφα, τη διαχείριση του φορτίου, φυσικό έλεγχο των φορτίων, θαλάσσια και αεροπορική μεταφορά και υπηρεσίες αποθήκευσης.

Οι τελωνειακές διαδικασίες συμπεριλαμβάνουν τις πιο κάτω υπηρεσίες:

  • Τελωνειακές διαδικασίες για εισερχόμενα και εξερχόμενα θαλάσσια, αεροπορικά και οδικά φορτία.
  • Ετοιμασία εγγράφων τελωνείου
  • Θαλάσσιες φορτώσεις για FCL και LCL.
  • Φυσικός έλεγχος Φορτώσεων, όταν χρειαστεί
  • Παράδοση στις εγκαταστάσεις του πελάτη
  • Έκδοση/Κλείσιμο Τ1 (Έγγραφο υποκείμενων φορτίων)