Πληροφοριες

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πληροφορίες Λιμένα

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς: http://www.olp.gr/en/
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης:  http://www.thpa.gr/en/
Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά: http://www.pct.com.gr


Άλλες Πληροφορίες

Currency Exchange : http://www.xe.com/
Dimensions/ Weight Converter : http://www.convertworld.com/en/,   http://www.sciencemadesimple.net/volume.php
World clock: http://www.timeanddate.com/worldclock/
World Holidays : http://www.qppstudio.net/index.htm
World Port source : http://www.worldportsource.com/
EORI number validation : http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp
European commission Taxation and Customs Union: ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp